In English

Ravila Mõisa tõllakuur (17. sajand) asukoht kaardil on härrastemajast 60 m kirdes.

Hetkel asub sellel osaliselt Ravila kaupluse hoone.

Ravila Mõis ja park 20 sajandi algus (tõllakuuri asukoht härrastemajast 60 m kirdes).