In English

Ravila kergliiklustee

Ravila kergliiklustee valmis 2021. Ravila kergliiklustee oluline infrastruktuurielement, mis toetab ohutut ja tervislikku liikumist, parandab ligipääsetavust, vähendab keskkonnamõju ning pakub meelelahutus- ja rekreatsioonivõimalusi kohalikule kogukonnale.

Ravila kergliiklustee, 2,6 km.

Ravila kergliiklustee 2022.

Ravila kergliiklustee 2022.

Ravila kergliiklustee 2022.

Ravila kergliiklustee 2022.