In English

Lasteaia Ravila maja asub Ravila alevikus, Tallinnast 43 km kaugusel ja valla keskusest, Kose alevikust 3 km kaugusel.

Lasteaia maja tegutseb alates 1966. aastast, mil avati üks lasteaia rühm (16 last) selleks kohandatud 4-korterilises elumajas. Praegune lasteaiahoone valmis 1975. aastal, mil avati 4 rühma. 1977 aastast avati lasteaed 6-rühmalisena, lapsi 132.

2002. aastast kuni 2017. aasta 1. septembrini töötas Ravila maja 2-rühmalisena.

2017. aasta 1. septembril lisandus uus rühm (hoiurühm). Lasteaia maja jagas hoonet noortekeskusega ning kuni 2017. aasta jaanuarini samas hoones töötanud Ravila raamatukoguga.

Ravila Lasteaed 2023.