In English

Ravila saunamaja oli kasutusel 1965-2013 kui pesumaja, kuivatussaali ja saunana. Saun oli lisaks Ravila Hooldekodu elanikele ka kohalikele elanikele saunas käimise kohaks.

Ravila saun.