In English

Ravila automajand

Ravila automajandi ala on Ravila piirkonnas mitmete ettevõtete asukohaks, mis sai alguse kolhooside ja sovhooside ajastul ning on läbi aegade tööd andnud paljudele piirkonna elanikele.

Ravila automajand 2023.