In English

Ravila mõis (Meks, Mecks, Мексъ) asus ajaloolise haldujaotuse järgi Kose kihelkonnas Harjumaal, tänapäeval Ravila alevikus, Kose vallas Harjumaal aadressil Ravila tee 21. Töölistemaja kuulub Ravila mõisa koosseisu ja jääb mõisa härrastemaja suhtes läände ca 40m kaugusele.

Ravila mõisakompleksi kuuluvale töölistemaja (tuntud ka kui „kavaleridemaja“ või „suvemõis“, 70-ndate rekonstrueerimisprojektis „aednikumaja“, Ehitisregistris „aednikumaja-ladu“ 17. sajandist.

Töölistemaja lõunafassaadi aknagrupi võrdlus ajaloolise tiibhoone lõunakülje otsaga fotolt, keskmise kinnimüüritud aknaava kontuure on krohvikihi peal õrnalt näha, muudetud on viilu aknajaotust.

Paatina OÜ on teinud 27.06.2018 Muinsuskaitse eritingimused Ravila mõisa töölistemaja remont- ja restaureerimistöödeks.